Dansesaler

Dansesaler

I den gamle utenriksterminalen er det bygget dansesaler som disponeres av UiS, Institutt for musikk og dans og Stavanger kulturskole.