ORGELSPILL

Sted: UiS 2106 (gamle kulturskolen ved siden av Kuppelhallen)

Tid: 11:15 og 13:15

Varighet: 60-90 minutter

Maks 25 deltakere – billetter

Norsk orgelfestival inviterer til et spennende verksted hvor de selv skal bygge et pipeorgel og prøvespille det. Hvor mange piper er det i et orgel? Hvordan får man lyd? Hvor mange ulike lyder/klanger har orgelet? Vi vil la barn – og voksne for den saks skyld – delta aktivt med å finne ut hvordan orgelet fungerer og innvie de i noen av orgelets hemmeligheter!

OrgelSpill bruker Orgelkids-byggesettet som er utviklet i Nederland av Verschueren Orgelbouw. Som et puslespill setter deltagere i fellesskap sammen et velfungerende, lite orgel. Gjennom prosessen blir de kjent med de ulike komponentene som skal til for å lage ulike toner av mekanisk bevegelse. Byggesettet vil være et godt utgangspunkt for å forstå prinsippene pipeorgelet bygger på, – om de er store eller små.

Passer alle fra 6 til 99 år!

Instruktør: Daniel Opdal