Stavanger kulturskole

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter. Kulturskolen gir opplæring i musikk, billedkunst, dans, drama/teater, foto, animasjonsfilm og skriving.

Undervisningen foregår i den nye kulturskolen og i bydelsavdelingene på Hundvåg og Gausel. Aktiviteter rettet mot korps og kor skjer i tilknytning til den enkelte skole.

Skolen har over 3500 elevplasser, hovedsakelig barn og ungdom i grunnskolealder, og er arbeidsgiver for dirigenter og hjelpedirigenter i byens 21 skolekorps. Fire skolekor og tre voksenkorps har sine dirigenter ansatt gjennom Stavanger kulturskole. Stavanger kulturskole har to black-boxer og en sal som brukes til forestillinger og konserter.

Mer informasjon:
www.stavangerkulturskole.no« Kammermusikkfestivalen