Foreningen Musikk fra livets begynnelse

Foreningen Musikk fra livets begynnelse (FMLB) er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon med fokus på musikk med barn 0-6 år.

FMLB ønsker å fremme det musikalske samværet mellom voksne og barn både i barnehage, i musikkgrupper for foreldre og små barn og i familiens hverdag i hjemmet. Sang og sangleker har til alle tider vært et naturlig og viktig språk mellom barn og voksne. Vi vil bidra til at denne tradisjonen styrkes og videreføres i dagens samfunn.

Det er ca 500 medlemmmer i organisasjonen. Medlemsmassen består av musikkpedagoger, førskolelærere, musikkterapeuter og andre som leder musikkaktiviteter med barn fra babyalder og oppover. Hovedoppgaven på sentralt nivå er å legge til rette for ledernes faglige utvikling gjennom kurs, foredrag, nettverkstreff, fagbladet Ride ranke, faglitteratur, informasjonsarbeid m.m.

FMLBs daglige ledelse har kontor i Bjergsted Kulturpark.

Musikkgrupper for barn og voksne i Rogaland:
http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/rogaland

Mer informasjon:
http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no« Stavanger Bluesclub Stavanger Symfoniorkester »