Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt har en av Europas største musikksamlinger som er tilgjengelig for publikum, den er unik i sin måte å dokumentere utøverpraksis i 1900-tallets europeiske musikkultur. Norsk lydinstitutt er sentral i forsknings- og formidlingsarbeid og aktiv i internasjonale nettverk.« Kammermusikkfestivalen