Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av landets største, frivillige kulturorganisasjoner med 65.000 medlemmer. I Stavanger ligger regionskontoret for Rogaland som betjener 145 korps og 5400 medlemmer.

NMF Rogaland arbeider for å gjøre korpshverdagen så god som mulig. Blant annet bistår NMF med spillekurs, læremateriell, informasjon om og arrangering av konkurranser, hjelp til musikalsk utvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Mer informasjon:
www.spilleglede.no/no/regioner/rogaland/« Foreningen Musikk fra livets begynnelse