De Unges Orkesterforbund Rogaland

De Unges Orkesterforbund Rogaland driver Rogaland Ungdomssymfoniorkester, og arrangerer Kjempeseminaret i februar hvert år og Sommerskole på Karmøy i august.

I arbeidsplanen til UNOF står blant annet følgende:
– UNOF skal utvikle og drive gode og attraktive tilbud til medlemmene.
– UNOF skal bidra til utviklingen innen orkesterlivet.
– UNOF skal være et serviceorgan for medlemsorkestrene.
For å klare å utføre disse målene, består UNOF av flere kretser i tillegg til Landsstyret og sekretariatet i Oslo.

Mer informasjon:
unof.no/rogaland/Stavanger konserthus »