Musikklek 0-3 år

Sted: VIP-rommet Stavanger konserthus

Tidspunkt: 11:15 // 12:15 // 13:15 // 14:15

Varighet: 25 minutt

Kapasitet: 15 barn – billetter (1 billett = 1 barn sammen med 1 voksen)

Stavanger kulturskole gir en smakebit fra sitt tilbud for de alle minste barna. Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn i alderen 0-3 år sammen med mor og/eller far eller en annen omsorgsperson. Hovedmålet er å ta i bruk og stimulere det musiske i oss. I det nære samspillet mellom foresatte og barn har vi de beste forutsetninger for å utvikle og glede oss i musikken. 

  • gamle og nye sanger
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmer
  • dans
  • lek med enkle instrumenter og effekter

Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.