Lyden av oss er lyden av mangfold

Nå har vi – aktørene som holder til her – gått sammen om å skape en helt unik smeltedigel for utøvelse og utdanning. Bjergsted kulturpark byr på et stort spekter av opplevelser som engasjerer og berører – alt samlet på ett sted.
Gjør www.bjergsted.no til din favoritt og hold deg oppdatert på det som skjer – før det skjer.

Vi skal formidle opplevelser, innsikt og verdier. Vi skal utvikle et åpent og inkluderende mangfold. Vi skal begeistre publikum og hverandre. Visjonen vår er modig, men vi tror på den: Bjergsted kulturpark skal være et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst!

Fra utmark til kulturpark

Bjergsted-området har en lang og sammensatt historie.  Den såkalte ”Ægenes mark” ble gitt til byen av Christian IV i 1607. Siden da har området fungert som utmark, rettersted, landsted, epidemi-lasarett, messeområde og folkepark.

Området ble opparbeidet som kombinert landsted og gårdsbruk av kjøpmann, organist og baker Boye Pettersen på 1920-tallet. Det var han som døpte stedet “Bjergsted”, trolig inspirert av bergknausene mot nord.

Stavanger Turistforenings utstilling i 1890 innledet bruken av parken som festplass, og i forbindelse med jubileumsutstillingen i 1925 fikk parken sin nåværende form. På slutten av 1970-tallet ble parken transformert til musikkpark. Musikkonservatoriet ble bygd i 1979, mens Kuppelhallen ble tatt i bruk som konserthus i 1983.

De historiske opplysningene er hentet fra “Bjergsted Stedsanalyse”, utgitt av Stavanger kommune i 2000.

En park hvor opplevelser spirer og vokser

Bjergsted kulturpark er det navnet sier: En park. Grønn og blomstrende vår og sommer, gyllenbrun om høsten, gråhvit om vinteren. Men alltid klar for å gi deg opplevelser!

Med unntak av Byparken er Bjergsted kulturpark Stavangers største sentrumsnære friområde. I forbindelse med det nye konserthuset er parken utvidet i retning sjøen og sentrum. Uteamfiet ved konserthuset har en kapasitet på inntil 10 000 mennesker. Til daglig vil det være en sosial møteplass i et landskap som inviterer til lek, mylder og kunstopplevelser.

En rik beplantning, benker og belysning, kunstinstallasjoner, nye uteplasser mellom skolene, en ny fotgjengerundergang som knytter konserthusamfiet til det eksisterende gangveisystemet, gjør parken enda mer brukervennlig – for alle.  Nyt den!

Noe for meg, noe for deg, noe for alle

Smaken er forskjellig. Vi vet ikke hva du liker best, men én ting er vi sikre på: I Bjergsted kulturpark vil du finne det. Vi har noe for alle!

Stavanger Symfoniorkester spiller en sentral rolle i Bjergsted kulturpark i sitt nye hjem i Stavanger konserthus. Stavanger konserthus er arena for ulike sjangere – klassisk, pop, rock, country, soul, dans, revy, opera, teater, musikaler.  Stavanger konserthus styrker mangfoldet ytterligere og byr på forestillinger som man tidligere ikke har kunnet oppleve i regionen.

Bjergsted kulturpark gir tilgang til kunst- og kulturopplevelser til folk i alle aldre og med ulik bakgrunn, vi gir deg mulighet til å fordype deg, og dele opplevelsen med andre.