Et miljø for læring og deltagelse

Noe av det aller mest spennende ved Bjergsted kulturpark er den tette sameksistensen mellom utøvelse og utdanning. Sammen med profesjonelle musikere og amatører kommer også en rekke barn og unge hit – for å lære og delta.

Undervisningsmiljøet i Bjergsted er bredt og av høy kvalitet. Vegg i vegg med Stavanger konserthus ligger Stavanger kulturskoles nybygg med en ukentlig kapasitet på 2100 elever.

Mellom de to klassiske, 100 år gamle murbygningene i Sandvigå ligger de nye lokalene til Stavanger katedralskole Bjergsted. Her får elever på videregående nivå undervisning i musikk, dans og drama. Skolen har 180 elever. Universitetet i Stavangers, Fakultet for utøvende kunstfag holder til i Musikkhuset og den gamle kulturskolen, og har over 230 studenter.

På kveldstid er Bjergsted kulturpark arena for fritidsmusikklivet.