Sandvigå 27

bandORG

bandORG er en landsomfattende organisasjon for folk som spiller i band, og som hjelper band til å komme seg videre.

Foreningen Musikk fra livets begynnelse

Foreningen musikk fra livets begynnelse er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon som skal medvirke til at barn får et aktivt og positivt forhold til levende musikk.

ICMF – International Chamber Music Festival

Den internasjonale kammermusikkfestivalen i Stavanger er overraskende og storslott, og arrangeres hvert år i august.

Norges Musikkorps Forbund – Rogaland

Norges Musikkorps Forbund er landets største frivillige kulturorganisasjon. Servicekontoret i Rogaland bistår 5900 medlemmer fordelt på 150 skolekorps.

Rogaland musikkråd

Rogaland musikkråd er en paraplyorganisasjon for samarbeid og samhandling mellom musikkorganisasjonene i Rogaland.

Stavanger Jazzforum/Maijazz

Stavanger Jazzforum/Maijazz regnes som en av de mest velrennomerte jazzfestivaler i Norge, og er en av Stavangers største kulturbegivenheter.