P. E. Ramslands stiftelse

P. E. Ramslands stiftelse

P.E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst har sin bakgrunn i Per Erling Ramslands donasjon til Rogaland musikkonservatorium i hans testamente av 1984. Stiftelsens formål er å tjene musikk- og kulturlivet i Stavanger i samsvar med de intensjoner som er nedfelt i Ramslands testamente. Det er Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger som administrerer stiftelsen.