Gamle kulturskolen

UiS, Institutt for musikk og dans

Den gamle Stavanger kulturskole er overtatt av UiS, Institutt for musikk og dans. Bygningen brukes til øvingsrom og kontorer.