1B1

1B1 er på mange måter sammenfatningen av Bjergstedvisjonen.

I tillegg til å være et kammerorkester på høyeste internasjonale nivå, er 1B1 et pedagogisk rom, som samler våre dyktigste utøvende musikkstudenter, videregående og kulturskole elever til samspill, opplæring og konsertering. 1B1 virker fra Bergen i nord til Agder i sør og har som mål å bidra til økt musikalsk aktivitet på alle nivåer i dette området. 1B1 blir på denne måten et nav i en hel regions utøvende musikkopplæring og har allerede gjort et banebrytende arbeid i forhold til å etablere gode samarbeid på tvers av fylkesgrenser og institusjonell tilhørighet. Alt med utspring i det som trolig er Nordens beste infrastruktur for utøving og opplæring i musikk og dans, nemlig Bjergsted i Stavanger.

Etter opprettelsen i 2008 har ensemblet tatt mål av seg til å presentere musikk med ny begeistring og på ulike arenaer, der det å bygge publikum og skape mer oppmersomhet rundt klassisk musikk er et hovedanliggende. Ensemblet har på kort tid etablert nære samarbeid med verdensledende musikere og komponister, noe som fortløpende dokumenteres gjennom plateinnspillinger, filmer og bilder.

De som spiller i ensemblet er lærere og studenter ved Institutt for musikk og dans ved universitetet i Stavanger, Grieg – akademiet i Bergen og Universitetet i Agder. I tillegg medvirker elever ved Unge Musikere, Lørdagsskolen i Stavanger og Stavanger Katedralskole MDD, samt musikere fra Stavanger Symfoniorkester.

1B1 har blant annet samarbeidet med musikere som Clemens Hagen, Benjamin Schmid, Lars Anders Tomter, Latvias Nasjonale Kor, Tönu Kaljuste og komposnister som Steve Reich og Arvo Pärt

Mer informasjon:
www.1b1.no« Stavanger Bluesclub Stavanger Symfoniorkester »